Meerjarenplanning

Omdat wij een landelijke vereniging zijn en in alle delen van Nederland onze evenementen willen uitzetten, hebben we Nederland in vier gelijke stukken gedeeld. Alle tegenstrijdige windrichtingen koppelen wij aan elkaar. Hierdoor wordt Zuid met Noord gekoppeld en Oost met West. In elk van deze gekoppelde windrichtingen willen wij één keer per jaar een activiteit organiseren. Zo wordt twee keer per jaar een activiteit in verschillende delen van het land georganiseerd. Hierdoor wordt er minimaal eenmaal per twee jaar een activiteit gehouden in de verschillende regio’s van Nederland. Wij hebben daar al een globale invulling aan gegeven, zodat jullie kunnen zien wat wij van plan zijn. Let op, voor een aantal evenementen zijn vergunningen of toestemming van derden nodig die wij nog niet in ons bezit hebben, waardoor het onderstaande meerjarenplan kan wijzigen.

2020: Noord/Zuid

 • Ledenvergadering
 • Technische middag 
 • Toertocht regio Noord-Nederland
 • Meerdaagse, buitenlandse toertocht
 • Toertocht regio Zuid-Nederland
 • Team Mustang Center Nederland Family Day
 • T.M.C.N. aanwezig bij Mustang Fever
 • T.M.C.N. aanwezig bij Mustang Valley
 • T.M.C.N. aanwezig bij Ford Family Day (Ford Nederland)

2021: West/Oost

 • Algemene Ledenvergadering
 • Toertocht regio Oost-Nederland
 • Meerdaagse, buitenlandse toertocht
 • Toertocht regio West-Nederland
 • Team Mustang Center Nederland Family Day
 • T.M.C.N. aanwezig bij Mustang Fever
 • T.M.C.N. aanwezig bij Mustang Valley
 • T.M.C.N. aanwezig bij Ford Family Day (Ford Nederland)